โรคหวัด  โรคไข้หวัดใหญ่ และไอ ( Cold, Flu and Cough) โรคหวัด หรือโรคไข้หวัดธรรมดา ประกอบด้วยอาการหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน อาการไซนัสอักเสบ และโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งมีสาเกตุมาจากไวรัส อาการที่เกิดขึ้นคือ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล  และไอ การซื้อยาจากร้านขายยาสามารถช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากไข้หวัดนี้ได้   อาการที่เกิดจากไข้หวัดใหญ่ก็มีอาการคล้ายคลึงกัน แต่จะมีไข้สูง ปวดหัว และปวดเมื่อตามร่างกาย ควรไปพบแพทย์ในกรณีที่ต้องได้รับยาต้านไวรัส   โรคหวัดหรือโรคไข้หวัดธรรมดา (Common Cold) โรคหวัดเกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่าไวรัส ซึ่งมีมากกว่าสองร้อยชนิดที่ทำให้เกิดไข้หวัดธรรมดา ไวรัสชนิดที่พบมากที่สุดคือ ไรโนไวรัส (Rhinovirus) ที่พบว่าทำให้เกิดโรคหวัดถึงร้อยละสิบถึงสี่สิบ  โคโลน่าไวรัส (Coronavirus)เป็นสาเหตุร้อยละยี่สิบ ในขณะที่อาร์เอสวีไวรัส (Respiratory syncytial virus, RSV) และ พาราอินฟลูเอนซาไวรัส (Parainfluenza virus) เป็นสาเหตุทำให้เกิดไข้หวัดร้อยละสิบ   อาการ มักจะเริ่มต้นด้วยอาการเจ็บคอ และมักจะมีอาการเหล่านี้ตามมาด้วย น้ำมูกไหล (ใส และเป็นน้ำ) จาม […]

Read More

โรคมะเร็ง (Cancer) โรคมะเร็ง คือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ โรคมะเร็ง มีมากกว่า 100 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง อาการที่แสดงออกก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็งประกอบด้วยการรักษาด้วยเคมีบำบัด การฉายรังสีรักษา และ / หรือการผ่าตัด 1. มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)     ต่อมลูกหมากเป็นต่อมในระบบสืบพันธุ์เพศชาย เป็นแหล่งผลิตน้ำอสุจิที่ประกอบไปด้วยสเปิร์ม ต่อมลูกหมากมีขนาดเท่าผลวอลนัท ตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ และโดยรอบจะประกอบด้วยท่อนำปัสสาวะส่วนต้น  มะเร็งต่อมลูกหมาก มักจะเป็นโรคมะเร็งที่เจริญหรือรุกรามอย่างช้าๆ มักจะไม่ก่อให้เกิดอาการจนกว่าจะเกิดโรคในระยะรุนแรง คนส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่น ๆ และมีผู้ป่วยอีกหลายรายที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่เมื่อมะเร็งต่อมลูกหมากเริ่มรุกรามอย่างรวดเร็ว หรือมะเร็งแพร่กระจายออกไปนอกต่อมลูกหมาก ก็จะทำให้เกิดอันตรายได้ มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรก (จะพบมะเร็งได้ในต่อมลูกหมากเท่านั้น) สามารถรักษาได้ง่าย และมีโอกาสรอดชีวิตสูง โรคมะเร็งที่มีการแพร่กระจายออกนอกต่อมลูกหมาก (เช่นกระดูก ต่อมน้ำเหลือง และปอด) จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็ยังสามารถควบคุมการดำเนินโรคไม่ให้รุกรามได้เป็นเวลาหลายปี เพราะความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะท้ายๆหรือรุนแรกจะยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างน้อยห้าปี ผู้ป่วยเพศชายในระยะรุนแรงบางรายสามารถดำรงชีวิตได้ปกติ และเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ […]

Read More

โรคกรดไหลย้อน กรดไหลย้อนคืออะไร? โรคกรดไหลย้อน (GERD) คืออะไร? เป็นอาการเดียวกับอาการแสบร้านกลางหน้าอกหรือไม่? มาทำความรู้จักกับอาการเหล่านี้เบื้องต้นกัน อาการแสบร้อนกลางหน้าอก (Heartburn) คืออะไร? อาการแสบร้อนกลางหน้าอกโดยปกติเป็นอาการที่เรารู้สึกเมื่อกรดไหลย้อนขึ้นออกมาจากกระเพาะอาหาร บางครั้งอาจใช้เรียกอาการนี้ได้ว่าเป็นอาการกรดไหลย้อน   กรดไหลย้อน (Acid reflux) คืออะไร? กรดไหลย้อน คืออาการที่เกิดขึ้นเมื่อกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาเข้าไปในหลอดอาหาร โรคกรดไหลย้อน หรือ GERD คืออะไร? GERD ย่อมาจาก Gastroesophageal reflux disease เป็นโรคที่เกิดจากอาการกรดไหลย้อนรุนแรง หรือเรื้อรัง ที่สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่นโรคมะเร็งได้ ะทราบได้อย่างไรว่าเป็น Heartburn ( อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก หรือ อาการกรดไหลย้อน ) หรือ GERD ? อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอกเป็นบางครั้ง สามารถรักษาได้โดยการใช้ยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิต แต่ถ้ามีอาการ Heartburn(อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก) ที่รุนแรง จะสามสารถทำให้เกิด GERD (อาการกรดไหลย้อน รุนแรง)ได้ ดังนั้นเราจึงควรสังเกตตัวเองมีสัญญาณรุนแรงเหล่านี้หรือไม่ เคยมีอาการ GERD […]

Read More

โรคซึมเศร้า (Depression) คุณเคยมีประสบการณ์เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่? หรือไม่อาจจะเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคซึมเศร้า หรือเคยพบและช่วยเหลือเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน โรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลโดยทั่วไป ถ้าเรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ และรู้จักวิธีป้องกัน ก็จะสามารถช่วยให้ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โรคซึมเศร้า (Depression) คืออะไร? จะทราบได้อย่างไรว่าเรามีภาวะซึมเศร้า? โรคซึมเศร้า (Depression) คืออะไร? คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกเศร้าสร้อยหรือหดหู่ ความรู้สึกหดหู่เป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดจากการสูญเสีย หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต หรือการสูญเสียภาคภูมิใจในตนเอง แต่เมื่อความรู้สึกโศกเศร้าที่รุนแรงเกิดขึ้น รวมทั้งความรู้สึกสิ้นหวังและไร้ค่า ขาดกำลังใจและไร้ความช่วยเหลือ  เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเป็นระยะเวลานาน อาจจะหลายวันหรือหลายสัปดาห์ และส่งผลต่อกิจวัตประจำวัน สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มากกว่าความโศกเศร้าเสียใจ และเกิดเป็นภาวะโรคซึมเศร้าได้  และโรคซึมเศร้าก็เป็นอาการวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่สามารถรักษาได้   จะทราบได้อย่างไรว่าเรามีภาวะซึมเศร้า? ตาม DSM-5 หรือคู่มือที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคผิดปกติทางจิต เมื่อคุณมีอาการซึมเศร้าเกิดขึ้น และถ้าคุณมีอย่างน้อยห้าอาการต่อไปนี้อย่างน้อยสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจจะเป็นสัญญานของการเกิดโรคซึมเศร้าได้ มีอารมณ์หดหู่มากที่สุดในช่วงวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้า มีความเมื่อยล้าหรืออ่อนเพลีย มีความรู้สึกของไร้ค่าหรือความรู้สึกผิดเกือบทุกวัน ขาดสมาธิ ความสามรถในการตัดสินใจลดลง Insomnia (นอนไม่หลับ นอนหลับยาก) หรือ hypersomnia (นอนมากเกินไป) เกือบทุกวัน ขาดความกระตือรือร้น และขาดความสนใจในกิจกรรมที่ตนเองเคยสนใจย่างเห็นได้ชัด ความคิดที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตหรือการฆ่าตัวตาย (ไม่เพียง แต่กลัวตาย) […]

Read More

โรคเบาหวาน (Diabetes) โรคเบาหวาน (Diabetes) เป็นโรคของการเผาผลาญ เป็นวิธีการที่ร่างกายของเราใช้อาหารที่ย่อยเพื่อการเจริญเติบโตและการให้พลังงานแก่ร่างกาย.   โรคเบาหวานคืออะไร? โรคเบาหวานมีกี่ชนิด? ระดับน้ำตาลในเลือดมีความสำคัญอย่างไร โรคเบาหวานคืออะไร? โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของฮอร์โมนอินซูลิน โรคเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องรู้จักวิธีการดูแลตัวเอง และประคับประคองโรคเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน   โรคเบาหวานมีกี่ชนิด? โรคเบาหวานมี 3 ชนิดได้แก่ โรคเบาหวานชนิดที่1  โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์   ระดับน้ำตาลในเลือดมีความสำคัญอย่างไร ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหัวใจหลักในแผนการรักษาโรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) คือภาวะหลักที่ต้องเฝ้าระวังในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1 และผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) เมื่อร่างกายของผู้ป่วยไม่ได้รับน้ำตาลมากพอที่จะใช้เป็นพลังงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากอาการที่รับประทาน การใช้ยาลดน้ำตาลในเลือด โรคทางระบบอื่นๆ และการออกกำลังกาย   อาการโรคเบาหวาน และสัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน บางครั้งไม่รุนแรง และไม่สามารถสังเกตได้ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2  แต่โรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 อาการมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ อาการโดยทั่วไป โรคเบาหวานทั้งสองประเภทมีสัญญาณเตือนแบบเดียวกัน […]

Read More

โรคภูมิแพ้ ( Allergy ) โรคภูมิแพ้คืออะไร โรคภูมิแพ้ คืออาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมด้วยปฏิกิริยาที่มากเกิน เป็นอาการที่พบได้ในประชากรทั่วไป โดยสารที่กล่าวถึงส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด สิ่งกระตุ้นต่างๆอาจเกิดจาก เชื้อรา เกสรดอกไม้ สะเก็ดผิวหนังและขนของสัตว์ อาหาร หรือสิ่งที่ทำให้ผิวหนังเกิดอาการระคายเคือง โรคภูมิแพ้ เกิดขึ้นได้อย่างไร โรคภูมิแพ้ เกิดขึ้นเมื้อร่างกายของเราได้รับสิ่งกระตุ้น โดยการหายใจ กลืนกิน หรือสัมผัสกับผิวหนัง ร่างกายจะตอบสนองโดยการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่ง (IgE) เพื่อไปจับกับสิ่งแปลกปลอมและหลั่งสารเคมีฮิสตามีน (Histamine) และสารเคมีชนิดต่างๆเข้าสู้กระแสเลือด ซึ่งทำให้อาการแพ้เกิดขึ้น       อาการโรคภูมิแพ้ อาการโรคภูมิแพ้ ที่พบขึ้นอยู่กับการได้รับสิ่งกระตุ้น เช่น การสัมผัส การหายใจ อาหาร หรือการโดนแมลงกัดต่อย อาการโรคภูมิแพ้ที่พบได้โดยทั่วไปคือ อาการคัดจมูก และผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง ประกอยด้วย อาการคัน น้ำตาไหล คัดจมูก จาม น้ำมูกไหล ผื่น มีอากรอ่อนเพลีย หรือรู้สึกไม่สบาย ลมพิษ   อาการแพ้ที่เกิดจากอาหารที่รับประทาน อาจทำให้เกิดการปวดท้อง […]

Read More