โรคภูมิแพ้ ( Allergy ) โรคภูมิแพ้คืออะไร โรคภูมิแพ้ คืออาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมด้วยปฏิกิริยาที่มากเกิน เป็นอาการที่พบได้ในประชากรทั่วไป โดยสารที่กล่าวถึงส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด สิ่งกระตุ้นต่างๆอาจเกิดจาก เชื้อรา เกสรดอกไม้ สะเก็ดผิวหนังและขนของสัตว์ อาหาร หรือสิ่งที่ทำให้ผิวหนังเกิดอาการระคายเคือง โรคภูมิแพ้ เกิดขึ้นได้อย่างไร โรคภูมิแพ้ เกิดขึ้นเมื้อร่างกายของเราได้รับสิ่งกระตุ้น โดยการหายใจ กลืนกิน หรือสัมผัสกับผิวหนัง ร่างกายจะตอบสนองโดยการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่ง (IgE) เพื่อไปจับกับสิ่งแปลกปลอมและหลั่งสารเคมีฮิสตามีน (Histamine) และสารเคมีชนิดต่างๆเข้าสู้กระแสเลือด ซึ่งทำให้อาการแพ้เกิดขึ้น       อาการโรคภูมิแพ้ อาการโรคภูมิแพ้ ที่พบขึ้นอยู่กับการได้รับสิ่งกระตุ้น เช่น การสัมผัส การหายใจ อาหาร หรือการโดนแมลงกัดต่อย อาการโรคภูมิแพ้ที่พบได้โดยทั่วไปคือ อาการคัดจมูก และผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง ประกอยด้วย อาการคัน น้ำตาไหล คัดจมูก จาม น้ำมูกไหล ผื่น มีอากรอ่อนเพลีย หรือรู้สึกไม่สบาย ลมพิษ   อาการแพ้ที่เกิดจากอาหารที่รับประทาน อาจทำให้เกิดการปวดท้อง […]

Read More