โรคหวัด  โรคไข้หวัดใหญ่ และไอ ( Cold, Flu and Cough) โรคหวัด หรือโรคไข้หวัดธรรมดา ประกอบด้วยอาการหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน อาการไซนัสอักเสบ และโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งมีสาเกตุมาจากไวรัส อาการที่เกิดขึ้นคือ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล  และไอ การซื้อยาจากร้านขายยาสามารถช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากไข้หวัดนี้ได้   อาการที่เกิดจากไข้หวัดใหญ่ก็มีอาการคล้ายคลึงกัน แต่จะมีไข้สูง ปวดหัว และปวดเมื่อตามร่างกาย ควรไปพบแพทย์ในกรณีที่ต้องได้รับยาต้านไวรัส   โรคหวัดหรือโรคไข้หวัดธรรมดา (Common Cold) โรคหวัดเกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่าไวรัส ซึ่งมีมากกว่าสองร้อยชนิดที่ทำให้เกิดไข้หวัดธรรมดา ไวรัสชนิดที่พบมากที่สุดคือ ไรโนไวรัส (Rhinovirus) ที่พบว่าทำให้เกิดโรคหวัดถึงร้อยละสิบถึงสี่สิบ  โคโลน่าไวรัส (Coronavirus)เป็นสาเหตุร้อยละยี่สิบ ในขณะที่อาร์เอสวีไวรัส (Respiratory syncytial virus, RSV) และ พาราอินฟลูเอนซาไวรัส (Parainfluenza virus) เป็นสาเหตุทำให้เกิดไข้หวัดร้อยละสิบ   อาการ มักจะเริ่มต้นด้วยอาการเจ็บคอ และมักจะมีอาการเหล่านี้ตามมาด้วย น้ำมูกไหล (ใส และเป็นน้ำ) จาม […]

Read More