โรคเบาหวาน (Diabetes) โรคเบาหวาน (Diabetes) เป็นโรคของการเผาผลาญ เป็นวิธีการที่ร่างกายของเราใช้อาหารที่ย่อยเพื่อการเจริญเติบโตและการให้พลังงานแก่ร่างกาย.   โรคเบาหวานคืออะไร? โรคเบาหวานมีกี่ชนิด? ระดับน้ำตาลในเลือดมีความสำคัญอย่างไร โรคเบาหวานคืออะไร? โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของฮอร์โมนอินซูลิน โรคเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องรู้จักวิธีการดูแลตัวเอง และประคับประคองโรคเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน   โรคเบาหวานมีกี่ชนิด? โรคเบาหวานมี 3 ชนิดได้แก่ โรคเบาหวานชนิดที่1  โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์   ระดับน้ำตาลในเลือดมีความสำคัญอย่างไร ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหัวใจหลักในแผนการรักษาโรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) คือภาวะหลักที่ต้องเฝ้าระวังในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1 และผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) เมื่อร่างกายของผู้ป่วยไม่ได้รับน้ำตาลมากพอที่จะใช้เป็นพลังงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากอาการที่รับประทาน การใช้ยาลดน้ำตาลในเลือด โรคทางระบบอื่นๆ และการออกกำลังกาย   อาการโรคเบาหวาน และสัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน บางครั้งไม่รุนแรง และไม่สามารถสังเกตได้ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2  แต่โรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 อาการมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ อาการโดยทั่วไป โรคเบาหวานทั้งสองประเภทมีสัญญาณเตือนแบบเดียวกัน […]

Read More