โรคซึมเศร้า (Depression) คุณเคยมีประสบการณ์เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่? หรือไม่อาจจะเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคซึมเศร้า หรือเคยพบและช่วยเหลือเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน โรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลโดยทั่วไป ถ้าเรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ และรู้จักวิธีป้องกัน ก็จะสามารถช่วยให้ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โรคซึมเศร้า (Depression) คืออะไร? จะทราบได้อย่างไรว่าเรามีภาวะซึมเศร้า? โรคซึมเศร้า (Depression) คืออะไร? คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกเศร้าสร้อยหรือหดหู่ ความรู้สึกหดหู่เป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดจากการสูญเสีย หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต หรือการสูญเสียภาคภูมิใจในตนเอง แต่เมื่อความรู้สึกโศกเศร้าที่รุนแรงเกิดขึ้น รวมทั้งความรู้สึกสิ้นหวังและไร้ค่า ขาดกำลังใจและไร้ความช่วยเหลือ  เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเป็นระยะเวลานาน อาจจะหลายวันหรือหลายสัปดาห์ และส่งผลต่อกิจวัตประจำวัน สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มากกว่าความโศกเศร้าเสียใจ และเกิดเป็นภาวะโรคซึมเศร้าได้  และโรคซึมเศร้าก็เป็นอาการวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่สามารถรักษาได้   จะทราบได้อย่างไรว่าเรามีภาวะซึมเศร้า? ตาม DSM-5 หรือคู่มือที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคผิดปกติทางจิต เมื่อคุณมีอาการซึมเศร้าเกิดขึ้น และถ้าคุณมีอย่างน้อยห้าอาการต่อไปนี้อย่างน้อยสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจจะเป็นสัญญานของการเกิดโรคซึมเศร้าได้ มีอารมณ์หดหู่มากที่สุดในช่วงวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้า มีความเมื่อยล้าหรืออ่อนเพลีย มีความรู้สึกของไร้ค่าหรือความรู้สึกผิดเกือบทุกวัน ขาดสมาธิ ความสามรถในการตัดสินใจลดลง Insomnia (นอนไม่หลับ นอนหลับยาก) หรือ hypersomnia (นอนมากเกินไป) เกือบทุกวัน ขาดความกระตือรือร้น และขาดความสนใจในกิจกรรมที่ตนเองเคยสนใจย่างเห็นได้ชัด ความคิดที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตหรือการฆ่าตัวตาย (ไม่เพียง แต่กลัวตาย) […]

Read More