โรคกรดไหลย้อน กรดไหลย้อนคืออะไร? โรคกรดไหลย้อน (GERD) คืออะไร? เป็นอาการเดียวกับอาการแสบร้านกลางหน้าอกหรือไม่? มาทำความรู้จักกับอาการเหล่านี้เบื้องต้นกัน อาการแสบร้อนกลางหน้าอก (Heartburn) คืออะไร? อาการแสบร้อนกลางหน้าอกโดยปกติเป็นอาการที่เรารู้สึกเมื่อกรดไหลย้อนขึ้นออกมาจากกระเพาะอาหาร บางครั้งอาจใช้เรียกอาการนี้ได้ว่าเป็นอาการกรดไหลย้อน   กรดไหลย้อน (Acid reflux) คืออะไร? กรดไหลย้อน คืออาการที่เกิดขึ้นเมื่อกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาเข้าไปในหลอดอาหาร โรคกรดไหลย้อน หรือ GERD คืออะไร? GERD ย่อมาจาก Gastroesophageal reflux disease เป็นโรคที่เกิดจากอาการกรดไหลย้อนรุนแรง หรือเรื้อรัง ที่สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่นโรคมะเร็งได้ ะทราบได้อย่างไรว่าเป็น Heartburn ( อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก หรือ อาการกรดไหลย้อน ) หรือ GERD ? อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอกเป็นบางครั้ง สามารถรักษาได้โดยการใช้ยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิต แต่ถ้ามีอาการ Heartburn(อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก) ที่รุนแรง จะสามสารถทำให้เกิด GERD (อาการกรดไหลย้อน รุนแรง)ได้ ดังนั้นเราจึงควรสังเกตตัวเองมีสัญญาณรุนแรงเหล่านี้หรือไม่ เคยมีอาการ GERD […]

Read More