โรคไบโพลาร์

โรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพลาร์ (Bipolar) เดิมเรียกว่าโรคซึมเศร้าที่มีอาการฟุ้งพล่าน (Manic Depression) เป็นรูปแบบหนึ่งของความผิดปกติทางอารมณ์ที่ถูกแบ่งเป็น 2 ระยะคือ อาการเกือบฟุ้งพล่าน (hypomanic) และอาการฟุ้งพล่าน (manic) โรคไบโพลาร์เป็นภาวะที่ร้ายแรง อาการฟุ้งพล่านมักเกี่ยวข้องกับการนอนไม่หลับ บางครั้งเป็นเวลาหลายวัน ร่วมกับมีภาพหลอน ภาวะโรคจิต ภาวะหลงผิดเห็นตัวเองยิ่งใหญ่กว่าที่ตัวเองเป็นจริงๆ หรือมีความโกรธแบบหวาดระแวง นอกจากนี้ อาการซึมเศร้าอาจสร้างเสียหายอย่างมากและยากต่อการรักษามากกว่าในคนที่ไม่เคยมีภาวะฟุ้งพล่านและเกือบฟุ้งพล่าน