โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าคืออะไร

โรคซึมเศร้าคือโรคทางอารมณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเศร้าอย่างต่อเนื่องหรือขาดความสนใจในชีวิต

คนส่วนใหญ่รู้สึกเศร้าหรือหดหู่ในบางครั้ง ซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติต่อการสูญเสียหรือหมดความท้าทายของชีวิต แต่เมื่อมีความโศกเศร้าอย่างรุนแรงที่รวมไปถึงความรู้สึกหมดหนทาง สิ้นหวัง และไร้ค่า และกินเป็นเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ที่ทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตได้ อาจเป็นอะไรที่มากกว่าความเศร้า คุณอาจมีภาวะโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นอาการทางแพทย์ที่สามารถรักษาได้

โรคซึมเศร้ารักษาได้หรือไม่

ตอนนี้ไม่มีวิธีรักษาโรคซึมเศร้าให้หายอย่างถาวร อาการของคุณอาจหายไปเมื่อเวลาผ่านไป แต่ภาวะโรคซึมเศร้ายังคงอยู่

แต่ด้วยการดูแลและรักษาที่ถูกต้อง คุณสามารถบรรเทาอาการและใช้ชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีได้

อาการของโรคซึมเศร้า

จากข้อมูลอ้างอิงใน DSM-5 คู่มือที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต คุณมีโรคซึมเศร้าหากคุณมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 5 อาการเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 • อารมณ์ของคุณหดหู่เกือบทั้งวัน โดยเฉพาะในตอนเช้า
 • คุณรู้สึกเหนื่อยหรือขาดพลังงานเกือบทุกวัน
 • คุณรู้สึกไร้ค่าหรือรู้สึกผิดเกือบทุกวัน
 • คุณรู้สึกสิ้นหวังหรือมองโลกในแง่ร้าย
 • คุณมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจดจ่อ การจดจำรายละเอียด และการตัดสินใจ
 • คุณนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปเกือบทุกวัน
 • คุณแทบไม่สนใจหรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆเกือบทุกวัน
 • คุณมักจะคิดถึงความตายหรือการฆ่าตัวตาย (ไม่ใช่แค่กลัวตาย)
 • คุณรู้สึกกระสับกระส่ายหรือชะลอตัวลง
 • คุณอาจน้ำหนักเพิ่มหรือลดลงอย่างต่อเนื่อง

คุณอาจมีอาการแบบนี้ร่วมอยู่ด้วย

 • รู้สึกฉุนเฉียว และกระสับกระส่าย
 • หมดความสุขในชีวิต
 • กินมากเกินไปหรือไม่รู้สึกหิวเลย
 • ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ ตะคริว หรือปัญหาทางเดินอาหารที่ไม่หายไปหรือดีขึ้นเมื่อรักษา
 • มีความรู้สึกเศร้า วิตกกังวล หรือ “ว่างเปล่า”

แม้ว่าอาการเหล่านี้จะเป็นสัญญาณทั่วไปของโรคซึมเศร้า แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการแบบเดียวกัน รุนแรงเพียงใด เกิดขึ้นบ่อยเพียงใด และนานเท่าใดอาจแตกต่างกันไป

อาการของคุณอาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น ภาวะซึมเศร้าอาจมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล (สภาพเดิมเรียกว่าโรคอารมณ์ตามฤดูกาล)

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการทางร่างกายร่วมอยู่ได้ เช่น อาการปวดข้อ ปวดหลัง ปัญหาทางเดินอาหาร ปัญหาการนอนหลับ และความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง คุณอาจพูดและเคลื่อนไหวช้าลงเช่นกัน สาเหตุก็เพราะสารเคมีในสมองที่เชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะสารเซโรโทนิน (Serotonin) และสารนอร์เอพิเนฟริน (Norepinephrine)  มีบทบาททั้งในด้านอารมณ์และความเจ็บปวด

โรคซึมเศร้าในวัยเด็ก

โรคซึมเศร้าในวัยเด็กแตกต่างจากอารมณ์เศร้าหมองและอารมณ์ปกติในชีวิตประจำวันที่เด็กส่วนใหญ่รู้สึก หากลูกของคุณเศร้า ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป แต่ถ้าความเศร้ายังคงอยู่ต่อเนื่องทุกวัน นี่อาจเป็นอาการของโรคซึมเศร้า พฤติกรรมต่อต้านที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน อาทิเช่น งานอดิเรก การบ้าน หรือชีวิตภายในครอบครัว ก็อาจเป็นสัญญาณของโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน

โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

วัยรุ่นจำนวนมากรู้สึกไม่มีความสุขหรือเจ้าอารมณ์ ถ้าความเศร้าคงอยู่นานมากกว่า 2 สัปดาห์และมีอาการซึมเศร้าอื่นๆแทรกแทรงอยู่ด้วย นั่นอาจเป็นสัญญาณของโรคซึมเศร้า หากลูกวัยรุ่นของคุณมีการถอนตัวจากเพื่อนและครอบครัว ผลงานที่โรงเรียนลดลง หรือมีการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด ให้ลองปรึกษาแพทย์และให้ดูว่าลูกวัยรุ่นของคุณอาจมีโรคซึมเศร้าหรือไม่ ในปัจจุบันมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้วัยรุ่นก้าวข้ามภาวะซึมเศร้าเมื่อโตขึ้นได้

สาเหตุของโรคซึมเศร้า

ปัจจุบันการแพทย์ไม่ได้ระบุสาเหตุที่แน่ชัดของโรคซึมเศร้า อาจมีความเป็นไปได้ว่าสาเหตุอาจมาจากการรวมกันของปัจจัยต่างๆ เช่น

 • โครงสร้างสมอง ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าดูเหมือนจะมีความแตกต่างทางร่างกายในสมองจากคนที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า
 • สารเคมีในสมอง สารเคมีในสมองที่เรียกว่า สารสื่อประสาท (Neurotransmitter) มีส่วนในอารมณ์ของคุณ เมื่อคุณมีภาวะซึมเศร้า อาจเป็นเพราะสารเคมีเหล่านี้ไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็น
 • ฮอร์โมน ระดับฮอร์โมนของคุณเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการตั้งครรภ์ เช่น ปัญหาหลังคลอด ปัญหาต่อมไทรอยด์ วัยหมดประจำเดือน หรือสาเหตุอื่นๆ ที่สามารถจุดชนวนอาการซึมเศร้าได้
 • พันธุศาสตร์ นักวิจัยยังไม่พบยีนที่อาจเป็นต้นเหตุของโรคซึมเศร้า แต่คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าถ้าคนที่คุณเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมป็นโรคนี้

ประเภทของโรคซึมเศร้า

ประเภทของโรคซึมเศร้าที่แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ ได้แก่

 • ภาวะซึมเศร้าแบบขั้วเดียว
 • โรคซึมเศร้าเรื้อรัง หรือที่เรียกว่า ดิสทีเมีย (Dysthymia) เมื่อภาวะซึมเศร้ากินเวลานานอย่างน้อย 2 ปี
 • ความผิดปกติทางอารมณ์ที่มีการต่อต้าน หรือรบกวน เมื่อเด็กและวัยรุ่นมีอาการฉุนเฉียว โกรธและมักมีอารมณ์รุนแรงที่รุนแรงกว่าปฏิกิริยาปกติของเด็กทั่วไป
 • โรคดิสโฟเรีย (Dysphoric) ก่อนมีประจำเดือน เมื่อผู้หญิงมีปัญหาทางอารมณ์รุนแรงก่อนมีประจำเดือน จะรุนแรงกว่ากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนทั่วไป (PMS)
 • ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดจากสาร (SIMD) อาการที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณใช้ยาหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือหลังจากที่คุณหยุดใช้
 • โรคซึมเศร้าเนื่องจากโรคทางการแพทย์อื่นๆ
 • โรคซึมเศร้าอื่นๆ เช่น อาการซึมเศร้าเล็กน้อย

โรคซึมเศร้าของคุณที่เกิดขึ้นอาจมีลักษณะทางเฉพาะอื่นๆ เช่น

 • ทุกข์ระทม คุณกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือสูญเสียการควบคุ
 • คุณสมบัติผสม คุณมีทั้งภาวะซึมเศร้าและความคลั่งไคล้ มีพลังงานสูง พูดมากเกินไป และมีความพึงพอใจในตนเองสูง
 • คุณสมบัติผิดปกติ คุณรู้สึกดีหลังจากเหตุการณ์ที่มีความสุข แต่คุณรู้สึกหิวมากกว่าเดิม นอนเยอะ และรู้สึกอ่อนไหวง่ายต่อการถูกปฏิเสธ
 • คุณสมบัติทางจิต คุณเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง หรือเห็นและได้ยินสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง
 • คาตาโทเนีย (Catatonia) คุณไม่สามารถขยับร่างกายได้ตามปกติ คุณอาจนิ่งและไม่ตอบสนองหรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • ภาวะซึมเศร้าในช่องท้อง อาการของคุณเริ่มต้นในระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอด
 • เป็นไปตามฤดูกาล อาการของคุณจะแย่ลงตามฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนที่อากาศหนาวเย็นลงและมืดไว

อาการป่วยที่เกิดร่วมกับโรคซึมเศร้า

เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะมีปัญหาด้านสุขภาพหรือสุขภาพจิตร่วมกับโรคซึมเศร้า เช่น ความวิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคตื่นตระหนก โรคกลัว ความผิดปกติของการใช้สารเสพติด และความผิดปกติของการกิน หากคุณหรือคนที่คุณรักมีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการป่วยทางจิตอื่นๆ ให้ปรึกษาแพทย์ การรักษาสามารถช่วยได้

โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย

หากใครก็ตามที่มีความคิดหรือพูดถึงการทำร้ายตัวเอง อย่าลังเลที่จะโทรติดต่อสายด่วนกรมสุขภาพจิตทันที โทร 1323  หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเร็วที่สุด หรือหากคุณตั้งใจหรือมีแผนที่จะฆ่าตัวตาย ให้ไปที่ห้องฉุกเฉินทันที

สัญญาณเตือนรวมไปถึง:

 • มีความคิดหรือพูดถึงความตายหรือการฆ่าตัวตาย
 • มีความคิดหรือการพูดทำร้ายตนเองหรือทำร้ายผู้อื่น
 • พฤติกรรมก้าวร้าวหรือหุนหันพลันแล่น
 • สังเกตสัญญาณเหล่านี้หากเด็กหรือวัยรุ่นของคุณเริ่มใช้ยาต้านซึมเศร้า ในบางกรณี ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปีอาจมีความคิดฆ่าตัวตายมากขึ้นในสัปดาห์แรกของการใช้ยาเหล่านี้หรือเมื่อรับประทานยาในปริมาณที่ต่างกัน

การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า

เพื่อวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ แพทย์ของคุณจะใช้วิธีการต่างๆ เช่น

 • การตรวจร่างกาย แพทย์ของคุณจะตรวจสุขภาพโดยรวมของคุณเพื่อดูว่าคุณกำลังเผชิญกับภาวะอื่นหรือไม่
 • การทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบระดับฮอร์โมนบางอย่าง
 • การประเมินทางจิตเวช แพทย์ของคุณจะวินิจฉัยสุขภาพจิตของคุณด้วยการถามเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก และรูปแบบพฤติกรรมของคุณ อาจมีการให้คุณกรอกแบบสอบถามด้วยเช่นกัน
 • อ้างอิงจากคู่มือการวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติทางจิต (DSM-5) สมาคมจิตแพทย์อเมริกันได้เกณฑ์โรคซึมเศร้าในแต่ละประเภทในคู่มือนี้ แพทย์ของคุณอาจตรวจสอบอาการของคุณเพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่

การรักษาโรคซึมเศร้า

หากคุณหรือคนรู้จักมีอาการดังกล่าว ให้ปรึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณจะประเมินคุณและเสนอการรักษา หรือส่งต่อคุณไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

ประเภทของการรักษาที่แพทย์แนะนำจะขึ้นอยู่กับอาการของคุณและความรุนแรงของอาการ คุณอาจต้องการสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในการรักษา

 • ยาต้านอาการซึมเศร้า (ร่วมกับการรักษา) มีประสิทธิภาพสำหรับคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคซึมเศร้า ยาต้านอาการซึมเศร้ามีหลายประเภท คุณอาจจะต้องลองหลายประเภทก่อนจะเจอแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุด หรือคุณอาจต้องใช้สองอย่างรวมกัน หรือแพทย์ของคุณอาจสั่งยาประเภทอื่นเพื่อช่วยให้ยาต้านอาการซึมเศร้าของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพที่สุด เช่น ยาทำให้อารมณ์คงที่ ยาต้านอาการจิต ยาลดความวิตกกังวล หรือยากระตุ้น
 • จิตบำบัด การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็นประจำเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าและปัญหาชีวิตอื่นๆก็สามารถช่วยรักษาอาการได้ เช่น การบำบัดพฤติกรรมทางความคิด (CBT) และการบำบัดด้วยการพูดคุย
 • การรักษาในโรงพยาบาลหรือที่อยู่อาศัยเฉพาะ หากภาวะซึมเศร้าของคุณรุนแรงมากพอที่จะทำให้คุณมีปัญหาในการดูแลตัวเองหรืออาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น คุณอาจต้องเข้ารับการรักษาทางจิตเวชในโรงพยาบาลหรือสถานที่อยู่อาศัยเฉพาะ
 • การบำบัดด้วยไฟฟ้า (ECT) การบำบัดด้วยการกระตุ้นสมองนี้จะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสมองเพื่อช่วยให้สารสื่อประสาททำงานได้ดีขึ้น โดยปกติแล้วแพทย์จะไม่ใช้การรักษานี้ ยกเว้นถ้ายาต้านซึมเศร้าไม่ได้ผลหรือคุณไม่สามารถใช้ยาเหล่านี้ได้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพอื่นๆ
 • การกระตุ้นด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) แพทย์ของคุณมักจะแนะนำสิ่งนี้หลังจากยาต้านซึมเศร้าใช้ไม่ได้ผลเท่านั้น การรักษานี้ใช้ขดลวดเพื่อส่งคลื่นแม่เหล็กผ่านสมองของคุณเพื่อช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาทที่ควบคุมอารมณ์