สัญญาณเตือนของภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรง

ถึงแม้โรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่พบได้บ่อยแต่ก็เป็นโรคที่ร้ายแรงที่มีความรุนแรงหลายระดับ หากคุณมีอาการไม่รุนแรงมาก คุณอาจจะมีอาการต่างๆ เช่น เศร้า หงุดหงิด โกรธ และเหนื่อยล้าซึ่งอาจคงอยู่นานหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้น ความรุนแรงระดับดังกล่าวนี้มีผลในการใช้ชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคุณ

แต่ในบางกรณีที่มีความรุนแรงมากกว่า อาการจะรวมไปถึงความอยากรับประทานอาหารอย่างมาก น้ำหนักลด การนอนหลับมีปัญหา และมีความคิดถึงความตายหรือการฆ่าตัวตายบ่อยครั้ง ภาวะซึมเศร้าในระดับดังกล่าวนี้อาจทำให้เป็นอัมพาตได้ คุณอาจปลีกตัว มีปัญหาในการลุกจากเตียงหรือออกจากบ้าน

อาการของโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง

อาการของโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงเป็นอย่างไร

 • นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป
 • หงุดหงิดง่าย
 • หมดความสนใจในกิจกรรมที่เคยสนุก
 • รู้สึกสิ้นหวัง
 • หมั่นคิดแต่เรื่องแย่ๆ ที่เกิดขึ้น
 • มีความคิดเกี่ยวกับความตายหรือการฆ่าตัวตายหรือการพยายามฆ่าตัวตาย
 • ในกรณีที่รุนแรงมาก อาจมีอาการทางจิต เช่น ภาพหลอน หรือ อาการหลงผิด
 • ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เช่น การกิน การอาบน้ำ การเติมเต็มหน้าที่ครอบครัวหรือหน้าที่การงาน

แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่าไม่มีความหวัง ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา อาการซึมเศร้าขั้นรุนแรงก็สามารถรักษาได้

ปัจจัยเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย นอกเหนือจากภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆ ปัจจัยเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ได้แก่

 • ประวัติการใช้สารเสพติดในปัจจุบันหรือในอดีต
 • ประวัติความพยายามฆ่าตัวตายในอดีต
 • ประวัติครอบครัวฆ่าตัวตาย
 • ประวัติครอบครัวป่วยทางจิตหรือการใช้สารเสพติด
 • มีการครอบครองอาวุธปืนที่บ้าน
 • การกักขัง
 • ความรู้สึกสิ้นหวัง

การคิดฆ่าตัวตายเป็นเรื่องฉุกเฉิน

สำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง การฆ่าตัวตายถือเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง ในแต่ละปี มีผู้คนประมาณ 30,000 คนในสหรัฐอเมริกาปลิดชีพตัวเอง ในความเป็นจริงแล้วจำนวนที่แท้จริงสูงกว่านั้น แต่การฆ่าตัวตายบางอย่างถูกจัดให้อยู่ในประเภทอุบัติเหตุ การใช้ยาเกินขนาด หรือการยิงตัวเอง 15% ในบรรดาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่ยังไม่ได้รับการรักษามักจะฆ่าตัวตาย

บริการสายด่วนให้ความช่วยเหลือการฆ่าตัวตายแห่งชาติชื่อว่า National Suicide Prevention Lifeline ในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายไว้ดังนี้

 • พูดถึงการอยากตายหรืออยากฆ่าตัวตาย
 • หาทางฆ่าตัวตาย เช่น หาข้อมูลวิธีฆ่าตัวตายทางออนไลน์หรือการซื้อปืน
 • พูดถึงการหมดหวังหรือไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่
 • พูดถึงความรู้สึกติดกับหรือความเจ็บปวดที่ไม่อาจทนได้
 • พูดถึงการเป็นภาระคนอื่น
 • การใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเพิ่มขึ้น
 • การกระวนกระวายหรือกระวนกระวายใจ ประพฤติตัวประมาทเลินเล่อ
 • นอนน้อยหรือมากไป
 • ปลีกตัวหรือรู้สึกโดดเดี่ยว
 • แสดงความโกรธหรือพูดถึงการแก้แค้น
 • อารมณ์แปรปรวนสุดๆ

ขอความช่วยเหลือ

ให้พึงตระหนักว่าบ่อยครั้งพฤติกรรมฆ่าตัวตายนั้นเป็นอาการหุนหันพลันแล่น ให้นำอาวุธ ยารักษาโรค หรือวิธีการอื่นๆ ที่คุณอาจใช้เพื่อทำร้ายตัวเองออก หากคุณเป็นเจ้าของปืนหรืออาวุธอื่นๆ ให้ขอให้บุคคลที่เชื่อถือได้เก็บให้ห่างจากคุณ กำจัดยาที่สะสมไว้โดยใส่ลงในถุงใส่ทรายแมวหรือสิ่งสกปรกอื่นๆแล้วทิ้งรวมกันทั้งบรรจุภัณฑ์ การนำสิ่งของเหล่านี้ออกจากบริเวณรอบข้าง คุณอาจได้ซื้อเวลา ซึ่งเป็นเวลาอันมีค่าเพียงพอสำหรับคุณที่จะเอาชนะแรงจูงใจที่จะฆ่าตัวตาย และใช้เวลาเหล่านี้พิจารณาวิธีอื่นๆในการรับมือกับความเจ็บปวด

หลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือแสวงหาการรักษาเพื่อเลิกพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ เพราะมันทำให้ภาวะซึมเศร้าของคุณแย่ลงและนำไปสู่การคิดฆ่าตัวตายได้ ผลการศึกษาบางชิ้นพบว่าในหมู่คนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จแล้ว 33%-69% ตรวจพบแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด

หากคุณเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย ให้พบแพทย์ จิตแพทย์ หรือนักบำบัดโรค หรือโทรติดต่อสายด่วนสุขภาพจิตได้ที่ 1323

หากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมความอยากที่จะทำร้ายตัวเองได้ หรือหากคุณได้ทำตามขั้นตอนเพื่อทำร้ายตัวเองแล้ว ให้โทร 191 หรือไปที่ห้องฉุกเฉินโดยดวนที่สุด คุณอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้อยู่ภายใต้การดูแลเพื่อลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย