โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน

กรดไหลย้อนคืออะไร? โรคกรดไหลย้อน (GERD) คืออะไร? เป็นอาการเดียวกับอาการแสบร้านกลางหน้าอกหรือไม่? มาทำความรู้จักกับอาการเหล่านี้เบื้องต้นกัน

what-is-gerd
Imager source : http://www.basicsof.org

อาการแสบร้อนกลางหน้าอก (Heartburn) คืออะไร?

อาการแสบร้อนกลางหน้าอกโดยปกติเป็นอาการที่เรารู้สึกเมื่อกรดไหลย้อนขึ้นออกมาจากกระเพาะอาหาร บางครั้งอาจใช้เรียกอาการนี้ได้ว่าเป็นอาการกรดไหลย้อน

 

กรดไหลย้อน (Acid reflux) คืออะไร?

กรดไหลย้อน คืออาการที่เกิดขึ้นเมื่อกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาเข้าไปในหลอดอาหาร

Imager source : http://www.basicsof.org
Imager source : http://www.basicsof.org

โรคกรดไหลย้อน หรือ GERD คืออะไร?

GERD ย่อมาจาก Gastroesophageal reflux disease เป็นโรคที่เกิดจากอาการกรดไหลย้อนรุนแรง หรือเรื้อรัง ที่สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่นโรคมะเร็งได้

ะทราบได้อย่างไรว่าเป็น Heartburn ( อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก หรือ อาการกรดไหลย้อน ) หรือ GERD ?

Image source : http://decembertown.com
Image source : http://decembertown.com

อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอกเป็นบางครั้ง สามารถรักษาได้โดยการใช้ยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิต แต่ถ้ามีอาการ Heartburn(อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก) ที่รุนแรง จะสามสารถทำให้เกิด GERD (อาการกรดไหลย้อน รุนแรง)ได้ ดังนั้นเราจึงควรสังเกตตัวเองมีสัญญาณรุนแรงเหล่านี้หรือไม่

 • เคยมีอาการ GERD มาก่อนและซื้อยามารับประทานมากว่าสองอาทิตย์
 • อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอกมีอาการรุนแรงมากขึ้น
 • สะดุ้งตื่นกลางคืนเพราะมีอาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก
 • มีอาการกลืนอาการลำบาก
 • อากากรไม่ดีขึ้นหลังจากซื้อยามารับประทาน
 • มีเสียงแหบ หายใจติดขัด มีอาการของหอบหืดหลังจากรับประทานอาหาร นอน หรือออกกำลังกาย หรือมีอาการหอบหืดเกิดขึ้นเฉพาะตอนนอนกลางคืนหรือไม่
 • น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีความอยากอาหารลดลงหรือไม่
 • อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอกรบกวนกิจวัตรประจำวันหรือไม่
 • มีความต้องการซื้อยามารับประทานมากขึ้น เนื่องจากอาการแสบร้อนบริเวณทรวงอกไม่ดีขึ้น

ถ้าคุณพบว่ามีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษา ทำการรักษาและจ่ายยาที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่มีอาการแสบร้อนบริเวณทรวงอกเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดอาการตีบ ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งหลอดอาหาร (Barrett’s esophagus)

สาเหตุของกรดไหลย้อน

สิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดอาการกรดไหลย้อน หรือ สาเหตุของกรดไหลย้อน คือ

 • การไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหาร
 • พบได้ระหว่างการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะช่วง ไตรมาสที่สองและสาม (ช่วงหกถึงเก้าเดือนหลัง) มารดาอาจพบอาการแสบร้อนบริเวณทรวงอกรุนแรงได้

 

Image source : http://decembertown.com
Image source : http://decembertown.com

 

การบรรเทาอาการ และ การรักษากรดไหลย้อน

การรักษากรดไหลย้อน การรักษาอาการHeartburn(อาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก) และ GERD (อาการกรดไหลย้อนรุนแรง) ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ถ้าเป็นไม่มากอาจซื้อยามาบรรเทาอาการได้ แต่ถ้าอาการรุนแรงจะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา หรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดถ้าอาการรุนแรงมากๆ

ทางเลือกในการรักษามีดังนี้

 • บรรเทาอาการเบื้องต้นโดยซื้อยาจากร้านขายยาทั่วไป และควรมีความรู้เกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น
 • เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อลดอาการที่เกิดขึ้น
 • พบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา ทำการรักษาและจ่ายยา
 • ถ้าการเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษาด้วยยาจากแพทย์ไม่ได้ผล อาจจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%993

 

http://www.webmd.com/heartburn-gerd/guide/heartburn_gerd_treatment_care

http://www.webmd.com/heartburn-gerd/guide/heartburn-gerd-basic-information-causes

http://www.webmd.com/heartburn-gerd/guide/is-it-heartburn-gerd

http://www.webmd.com/heartburn-gerd/guide/is-it-heartburn-gerd